Biovantix logo

    Нагоре | Профил | Услуги | Ресурси | Новини | За контакти | Връзки | Карта на сайта | 

Начало
Профил
Услуги
Ресурси
Новини
За контакти
Връзки
Карта на сайта
 

Ресурси на Биовантикс

Ние в Биовантикс се стремим да работим с най-подходящите човешки ресурси с необходимата експертиза, за да превърнем проекта на Клиента в успешно начинание. Ние се стремим да предложим на Клиентите ни най-подходящите, квалифицирани, опитни и способни служители.

В структурата на Клиничния ни отдел работят служители на следните позиции: Ръководител на проект - Project Manager (PM), Ръководител на стартови и регулаторни дейности - Start-up and Regulatory Manager (SRM), Ръководител на клиничен екип - Clinical Team Leader (CTL), Монитор клинични проучвания - Clinical Research Associate (CRA) и Асистент клинични проучвания - Clinical Trial Assistant (CTA).

Всички хора в Биовантикс са отлично подготвени по отношение на образование, обучение и опит, и постоянното персонално развитие е измежду нашите най-важни ценности. Компанията осигурява редовни общи обучения и обучения по проекти чрез организирани тренинг-сесии, присъствие на обучения, организирани от Спонсорите и трети страни, ко-мониторингови дейности, редовни проследяващи обучения и др. Някои от нашите служители са сертифицирани от Асоциацията на професионалистите в клиничните проучвания - Association of Clinical Research Professionals (ACRP) и всички служители са членове на различни професионални организации и асоциации. 100% от служителите на Биовантикс владеят перфектно английски език, имат отлична компютърна грамотност, перфектни комуникативни способности, открит и приятелски подход и се придържат към стандартите на най-добрите бизнес практики.

Стриктното придържане на нашия персонал към най-високите професионални и етични стандарти постоянно се насърчава и осигурява чрез регулярни дейности по осигуряване на качеството и обратна връзка от Клиентите и Изследователите. Ние твърдо вярваме, че качеството е ключов фактор за успешни и ползотворни връзки с Клиентите и Изследователите, както и за най-доброто благосъстояние на пациентите в клиничните проучвания.

Ефективността е друга ценност, високо уважавана от Биовантикс. Ние обръщаме специално внимание на правилното и ефективно алокиране на наличните и потенциални ресурси, така че сроковете, ключовите показатели и метриката на проектите да се изпълняват постоянно с най-високо качество. За тази цел използваме различни подходи, включващи подходящ подбор на човешките ресурси, автоматизация на дейностите чрез електронни системи, правилно делегиране на отговорностите и наемане като подизпълнители на допълнителни ресурси и експерти, когато е необходимо.

Ключов опит в проекти

Нашият опит в проекти включва големи международни проучвания, чието провеждане в България е извършено / се извършва от нас за водещи фармацевтични компании и договорни изследователски организации:

  • Сърдечно-съдови заболявания: Остър инфаркт на миокарда с ST-елевация (STEMI) – фаза IIIA; Остър коронарен синдромфаза IV / PMS; Остър коронарен синдром с ранна инвазивна стратегия фаза II;

  • Ортопедия: Превенция на ДВТ при тотално прoтезиране на тазобедрена и колянна става фаза II;

  • Гастроентерология: Colon Irritabile с предоминантна диария фаза III;

  • Ендокринология: Захарен диабет Тип 2 – фаза IIIB/IV; Захарен диабет Тип 1 – фаза IV; Захарен диабетепидемиологично наблюдение; Недостатъчност на растежен хормон при възрастни фаза IIIA; Недостатъчност на растежен хормон при децафаза IIIA;

  • Алергология/Астма и Пулмология: Целогодишен алергичен ринит фаза IIIA; Грип при деца с астма фаза IIIB; Муковисцидоза фаза Ib/IIa;

  • Онкология: Рак на гърдатафаза III; Рак на дебелото черво фаза III;

  • ЦНС: Релапсираща/ремитираща множествена склероза фаза II; Биполярно разстройство I фаза III.


Всички права запазени © 2006-2008 Биовантикс ООД
office@biovantix.com